domingo, 25 de febrero de 2018

Cercles literaris

Dins de les activitats programades pel seminari de dinamització de la Biblioteca de l'IES Serpis i el Pla de Foment de la Lectura, dimecres passat es va presentar el projecte dels cercles literaris a càrrec de l'assessor lingüístic de la conselleria, Manel Villar.

Adaptats de la didàctica de l'anglés (reading circles), els cercles literaris constitueixen una dinàmica de lectura cooperativa. La lectura es treballa per equips, en els quals cada membre té assignat un rol que anirà canviant a cada sessió.. Els cercles literaris es poden aplicar de manera estratègica per part de totes les assignatures lingüístiques del centre com a mesura de Tractament Integrat de Llengües (TIL) i també es pot adaptar a les matèries no lingüístiques. Els principals avantatges d'aquesta dinàmica són els següents:
  • Lectura intensiva i enriquidora que millora la comprensió lectora (es tracta, pràcticament, d'un comentari de text col·lectiu).
  • Ús de funcions cognitives superiors com ara, comparar, relacionar, inferir, deduir, etc...
  • Adaptada a un enfocament competencial.
  • Es treballa la interacció oral, especialment important per a llengües que manquen de contexts d'ús, com ara l'anglés i el valencià, en algunes zones.
  • Es treballa l'escrit. 
  • Es pot fer servir per a avaluar els llibres de lectura. 
  • Millora la motivació en potenciar la iniciativa, l'autonomia i les estratègies personals de l'alumnat.
  • Adaptable a assignatures no lingüístiques.
  • Millora la integració de l'alumnat.


El grup de professors participants van compartir les impressions i inquietuds que van sorgir de la lectura del conte Quan queien homes de la lluna, inclòs en el llibre Tretze tristos tràngols d'Albert Sánchez Piñol.No hay comentarios:

Publicar un comentario